Konstnärsföreningen Redutten är en ideell förening för konstnärer med ateljéer på Rindö Redutt. Ateljéerna är belägna högst upp på Rindös västra del i det gamla militära fästningsverket. På hemsidan informerar vi om saker som händer här på Redutten, men också evenemang våra medlemmar deltar i på andra håll i världen.

Eva Tuvhav Gullberg, konstnär på Redutten deltar i Förskolepodden och pratar om estetik i förskolan.

Under februari anordnades vid fyra tillfällen Målarateljé på Redutten. 

Välkommen till ett historiskt föredrag och öppna ateljéer på Rindö redutt den 16 juni. 

Under läsåret möter 150 barn och elever från förskola och skola i Vaxholm tio av konstnärerna på Redutten.

Historien om Galleri Kaponjären går tillbaks till 1994.

Att det finns ett utställningsrum på Rindö Redutt har sitt ursprung i fastighetsverkets då uttalade strävan att skapa en miljö för konstnärlig verksamhet på Redutten.

Ateljéerna på Rindö Redutt är ämnade för yrkesverksamma konstnärer eller annan kulturutövare. Konstnärsföreningen Redutten har till uppgift att rekommendera nya hyresgäster till Statens Fastighetsverk när en ateljé blir ledig. Du som är konstnär/kulturutövare och intresserad av ateljé kan anmäla dig till vår intresselista.

Rindö Redutt är beläget högst upp på Rindös västra sida. Man tar sig enkelt hit med kollektivtrafik eller med bil

Vägfärjan kan man ta från Vaxholm eller från Värmdö.

Här kan du titta runt i Reduttens  webbgallerier. De flesta bilder är tagna vid olika evenemang som Redutten anordnat.

Galleri Kaponjären drivs av Konstnärföreningen Redutten med utställare från konstnärsföreningen liksom utifrån kommande konstnärer.

Fr o m jan 2015 hyr konstnärsföreningen Redutten inte längre galleriet. Här nedan finner du information om tidigare utställningar

Här kan du anmäla dig till Reduttens maillista. På det sättet håller du dig enkelt uppdaterad med vad som sker på och kring Redutten.