Reduttens medlemmar är yrkesverksamma  konstnärer och deltar i utställningar och andra event runt om i världen. På Reduttens Facebooksida finns alltid den senaste informationen om dessa evenemang.

Aktuellt på Redutten

För att hålla dig à jour med vad som händer på och kring Redutten kan du också anmäla dig till vår maillista.