Historien om Galleri Kaponjären går tillbaks till 1994.

Att det finns ett utställningsrum på Rindö Redutt har sitt ursprung i fastighetsverkets då uttalade strävan att skapa en miljö för konstnärlig verksamhet på Redutten.

 

De första konstnärerna på Redutten höll till i Matsalen, där fastighetsverket fritt upplät en lokal som visningsrum. Ganska snart förlorade de dock den möjligheten, då smeden i andra änden av huset expanderade.

När huvudbyggnaden sedermera renoverades och anpassades för konstnärlig verksamhet skapade fastighetsverket på eget initiativ ett nytt utställningsrum i det forna duschrummet i Norra Kaponjären. Det var en öppen lokal, en del av entrén till huvudbyggnaden, och den ställdes till konstnärernas förfogande som en kompensation för den lokal i Matsalen som de förlorat.

Det visade sig snart att lokalen behövde definieras - för att avgränsa lokalen byggdes en vägg mot entrén. Fastighetsverket behövde en juridisk person och hyreskontrakt för att göra det tydligt att lokalen var avsedd för konstnärerna på Redutten. Det var också nu Konstnärsföreningen Redutten bildades, runt utställningslokalen, på fastighetsverkets inrådan. Hyran som fastighetsverket satte var att betrakta som symbolisk. Tanken från början att utställningslokalen skulle användas av Reduttens egna konstnärer utvecklades med tiden till att visa ett brett konstnärligt spektra av samtidskonst från såväl Sverige som utomlands. Sedan starten 1999 har Galleri Kaponjären visat 38 utställningar, varav flera varit tematiska utställningar eller ingått i projekt. Galleriet har haft samarbeten med enskilda konstnärer i Sverige och utomlands, med Konstfack, studieförbund samt Tekniska Museet. Grundtanken har varit att visa kvalitativ samtidskonst utan kommersiella intressen - en offentlig och publik verksamhet. En stor del av verksamheten i galleriet har bestått i att ta emot besök av skolklasser, förskolegrupper, pensionärsgrupper och föreningar – förutom att vi visat utställningar har vi också berättat om Redutten och Reduttens historia. I galleriet har vi också haft konstverksamhet för barn. Galleri Kaponjären har under dessa år blivit ett begrepp som kulturell plats och välbesökt utflyktsmål, och fungerat som en kommunikationslänk mellan yrkesverksamma konstnärer, människor i regionen och det historiska kulturarvet.